Vračilo blaga

Rok za vračilo blaga je štirinajst (14) dni. Neposredne stroške vračila blaga krijete sami. Odgovorni ste za kakršno koli zmanjšano vrednost blaga zaradi uporabe, razen uporabe, ki je nujno potrebna za ugotavljanje vrste, značilnosti in delovanja blaga.

Naša ugotovitev zmanjšane vrednosti blaga

Za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga z njim ravnate in ga pregledate z vso potrebno skrbnostjo in na način, kot bi to lahko običajno počeli v trgovini. Če z blagom ravnate ali ga pregledujete na kakršen koli drugačen način, lahko to zmanjša njegovo vrednost, zaradi česar bomo ustrezno zmanjšali znesek vračila. Morebitno zmanjšanje vrednosti blaga ugotavljamo v vsakem primeru posebej.

Lahko odprete škatlo, previdno preverite blago, tkanino in barvo blaga, pri odpiranju pa ne smete poškodovati škatle. Če je škatla uničena, lahko pričakujete, da se bo štelo, da je vrednost blaga zmanjšana. Vsaka namestitev blaga lahko prav tako pomeni zmanjšano vrednost blaga. Naj vas opozorimo, da ste v času, ko je blago v vaši posesti in vse do trenutka, ko nam ga vrnete, vi odgovorni za škodo, ki nastane na njem.

Možnost vračila ne velja za blago, ki je bilo izdelano po naročilu, kar velja za Velux senčila Premium barv.

Priložena mora biti tudi kopija računa ali naročila.